εθελοντική αιμοδοσία Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ βραβεύτηκε από το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για την συμβολή της, μέσα από πολλαπλές εθελοντικές αιμοδοσίες, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης αίματος στα Νοσοκομεία.